Trzydzieści sześć porad dla nowicjusza odnośnie pracy na Krokach

Z Przyjaciele Billa W. - Materiały związane z wychodzeniem z alkoholizmu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trzydzieści sześć porad dla nowicjusza odnośnie pracy na Krokach

Poniższe porady zawierają wyłącznie prywatne opinie.


Krok Pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.


1. Przyznanie, że jesteś bezsilny wobec alkoholizmu/uzależnienia/dysfunkcji jest jednym z najpotężniejszych działań, jakie możesz podjąć mimo, że w tym momencie na takie nie wygląda.

2. Przyznanie do bezsilności wobec alkoholizmu/uzależnienia/dysfunkcji NIE jest przyznaniem do bezsilności wobec wszystkiego w twoim życiu mimo, że niektórzy ludzie tak twierdzą.

3. Ogólnie rzecz biorąc, niekierowanie życiem wynika z twojego alkoholizmu/uzależnienia/dysfunkcji


Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.


4. Uwierzenie, że coś ma więcej mocy niż ty nie jest zbyt trudne kiedy spojrzysz na twój alkoholizm/uzależnienie/dysfunkcję

5. Jak definiujesz i nawet jeśli nie definiujesz Siłę Wyższą nie jest zbyt istotne na początku i zmienia się z biegiem czasu.

6. Zdrowy rozsądek to dużo więcej równowagi niż coś jak choroba psychiczna czy szaleństwo – bycie przywróconym do równowagi ma wiele sensu.


Krok Trzeci

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.


7. Podejmij decyzję.

8. Powierzenie naszego życia nie oznacza, że zrzekamy się osobistej odpowiedzialności. W rzeczywistości jest to droga do ponoszenia odpowiedzialności.

9. Jesteś odpowiedzialny za to, jak rozumiesz Boga... To twoja osobista decyzja i podróż.

Krok Czwarty

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.


10. Zapisz swój Czwarty Krok – użyj ołówka lub długopisu i papieru, lub komputera, ale zapisz go – w pisaniu jest magia.

11. Zacznij od rzeczy, które najbardziej ci przeszkadzają w tej chwili. Ta lista zawiera wiele szczegółów, które twój obrachunek powinien uwzględnić. Pracuj z góry na dół, idąc wstecz w czasie. Kiedy zapisujemy coś, co pamiętamy, to prowadzi nas do wcześniejszych wydarzeń.

12. Spodziewaj się poczuć trochę strachu pisząc swój obrachunek. "Odważny" / org. "Fearless" dotyczy tego, co zapisujesz, a nie tego, co czujesz. Całkowita szczerość jest kluczem.

Krok Piąty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

13. Wyznanie sobie swoich błędów polega na akceptacji siebie takiego, jaki jesteś ze swoimi wadami i błędami.

14. Czytanie twojego obrachunku komuś, komu ufasz jest tak na prawdę zdobywaniem się na szczerość wobec siebie i jeszcze jednej osoby. Chodzi o nie ukrywanie i odkrycie jakim człowiekiem na prawdę jesteś.

15. Wybierz osobę, która wysłucha twojego Piątego Kroku ostrożnie, ale wybierz kogoś.


Krok Szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.


16. Spójrz w głąb siebie aby odkryć, czy jesteś rzeczywiście gotowy aby odpuścić... a jeśli nie, proś o gotowość.

17. Poświęć trochę czasu na ten Krok; często jest trudniejszy niż się początkowo wydaje.

18. Akceptacja braków i wad często poprzedza gotowość do rezygnacji z nich.


Krok Siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

19. Jeśli wady lub problemu trudno się pozbyć, przyjrzyj się znowu twojej gotowości aby się go pozbyć. Spróbuj modlitwy, powtarzaj ją.

20. Pokora także związana jest z akceptacją siebie – całego siebie, złego, dobrego, czegoś pomiędzy. Częściej tego pomiędzy jest więcej niż czegokolwiek innego.

21. Pokora nie ma związku z upokorzeniem.


Krok Ósmy

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.


22. Zrobiłeś listę przynajmniej kilku ludzi, których skrzywdziłeś kiedy robiłeś twój Czwarty Krok – zacznij od nich.

23. "Wszystkich osób" oznacza po prostu wszystkich, o których możesz pomyśleć.

24. Trzymaj swoją listę pod ręką abyś mógł dodać kogoś, jeśli przypomni ci się że go skrzywdziłeś.


Krok Dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

25. Stanie się gotowym do zadośćuczynienia nie zawsze jest łatwe, ale zawsze jest możliwe.

26. Jeśli obawiasz się, że zadośćuczynienie może skrzywdzić inną osobę lub kogoś innego, porozmawiaj o swoich obawach z kimś, komu ufasz – to bardzo łatwe pogubić się w tej kwestii.

27. Celem jest wyznanie prawdy, a nie uzyskanie przebaczenia od tej osoby. Jeśli stary związek może być naprawiony, tym lepiej.

Krok Dziesiąty

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.


28. Krok dziesiąty pomaga nam pozostać szczerym wobec siebie, pomaga też czyścić życie na bieżąco. Najczęściej dowiaduję się, że to moja postawa była zła, że to moja głowa po raz kolejny ściągnęła to na mnie, więc przyznaję to przed samym sobą.

29. Bycie szczerym wobec siebie to zwracanie uwagi na dobre rzeczy, które zrobiliśmy w takim samym stopniu, jak na te złe.

30. Przeprosiny natychmiast, kiedy są potrzebne są najlepsze, ale lepiej przeprosić późno niż nigdy. "Łatwiej zjeść wronę gdy jest jeszcze ciepła" ( :-) )


Krok Jedenasty

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.


31. Wygląda na to, że nasza Siła Wyższa, jakkolwiek ją definiujesz, jest zawsze dostępna – od ciebie zależy pozostanie z Nią w kontakcie.

32. Eksperymentuj z praktykami duchowymi. To ważne aby znaleźć coś, co będzie działać dla ciebie.

33. Spodziewaj się że twoje wierzenia i relacje z twoją Siłą Wyższą zmienią się z biegiem czasu.


Krok Dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


34. Duchowe przebudzenie jest automatyczne jeśli pracujesz na Krokach.

35. Niesienie posłania jest subtelne i częściej odbywa się przez przykład niż cokolwiek innego.

36. Stosowanie zasad wymaga wiele praktyki; trudno stawać się gorszym w czymś, co ćwiczymy zwłaszcza, jeśli robimy to każdego dnia (i każdej nocy), jeden dzień na raz.

Mam nadzieję, że te porady są dla ciebie pomocne!

Love and Peace, Barefoot

Źródło: http://barefootsworld.org/aa36tips.html Przekład nieautoryzowany, #62


Zobacz także: Teksty członków Wspólnoty AA