Rochester przygotowuje nowicjuszy do uczestnictwa w grupie (Spotkania Początkujących)

Z Przyjaciele Billa W. - Materiały związane z wychodzeniem z alkoholizmu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rochester przygotowuje nowicjuszy do uczestnictwa w grupie (Spotkania Początkujących)

Poniższy artykuł jest amatorskim przekładem artykułu z Grapevine z września 1945 r. dostępnego pod adresem: http://www.aagrapevine.org/node/11663

(Nota wydawcy: To jest trzecie z kontynuowanej serii artykułów opisujących różne sposoby szkolenia praktykowane przez różne grupy w całym kraju. W nadchodzących wydaniach przedstawione zostaną metody używane w Chicago, Los Angeles, San Francisco i Cleveland)

Drogi Redaktorze: Plan edukacyjny Wilson Club z St. Louis, który został przedstawiony w czerwcowym numerze Grapevine został przeczytany przez członków grupy Genesee w Rochester, Nowy Jork, z dużym zainteresowaniem. Ponieważ edukacja naszych "nowicjuszy" była główną troską naszej grupy od jej początków rok temu, wszyscy chcieliśmy wiedzieć, że inne grupy akcentują tę część grupowej aktywności, która jak wierzymy ma największe znaczenie. Plan naszej grupy wykorzystuje tę samą technikę, co grupa z St. Louis, ale ma dodatkową, czy bardziej trafną, wstępną cechę, która wydaje się nam wystarczająco ważna, aby uzasadnić ten nasz komunikat. Mamy nadzieję na komentarze, sugestie lub krytykę od innych grup lub jednostek, które mają pomysły w tej kwestii, lub stosują jakieś inne metody instruowania. Z takiej wymiany myśli i opinii na waszych łamach może wyniknąć wiele dobrego. Być może nawet z takiej dyskusji wyewoluuje skoordynowany ogólny plan czy schemat, z którym będą mogły działać wszystkie grupy AA. Z pewnością "takiego końca pragniemy gorliwie." [cyt. Szekspir – przyp. tłum.] Nasz plan różni się od tego z Wilson Club pod następującym względem: Nasi kandydaci lub nowicjusze, jak ich nazywamy, otrzymują "zaprawę" od ich sponsora lub sponsorów zanim pozwalamy im uczestniczyć w spotkaniu grupowym. Te osobiste rozmowy opierają się o wytyczne z książeczki przygotowanej w tym celu przez grupę. Została ona zaprojektowana, aby pomóc doprowadzić kandydata na jego pierwsze spotkanie już z wiedzą o celach AA i obowiązkach, które będzie musiał nałożyć na siebie jeśli podejmie się członkostwa w naszej grupie. Z naszych obserwacji wynika, że przyprowadzanie do grupy przypadkowych ludzi, bez odpowiedniego wstępnego treningu i informacji, może być źródłem poważnego smutku i spowodować wielkie szkody dla ogólnego morale grupy. Uważamy, że człowiek, który po kursie instruktażowym i inteligentnej prezentacji życia AA, nie zaakceptował ich bez żadnych zastrzeżeń nie powinien być członkiem grupy. Kiedy jego sponsorzy uważają, że nowicjusz ma rzetelną wiedzę o celach AA i dostateczną znajomość podstaw, wtedy może uczestniczyć w jego pierwszym grupowym spotkaniu. To, kiedy nowicjusz osiąga punkt akceptacji programu zależy od jego zdolności umysłowych, chęci uczenia się i szczerości w jego badaniu siebie. To nie jest kwestia upływu jakiegoś konkretnego okresu czasu czy długości jego trzeźwości. Decyzja sponsora o tym, kiedy nowicjusz jest gotowy jest akceptowana przez grupę jako ostateczna i sponsor zabiera go na jego pierwsze spotkanie. Tam słucha kolejnych czterech wystąpień opartych o 12 Kroków i Cztery Absoluty. To dwudziestominutowe wystąpienia starszych członków grupy a kroki, dla wygody i zwięzłości podzielone są na cztery sekcje. Pierwsze trzy kroki konstytuują tekst pierwszego wystąpienia. Kolejne cztery – drugiego; następne cztery – trzeciego; ostatniemu krokowi poświęcone jest całe ostatnie spotkanie. Po tych konstruktywnych wystąpieniach robimy podsumowanie całego programu. Od tego momentu nowicjusz jest samodzielny i jego wzrost i rozwój w AA zależy całkowicie od jego uczciwości i jego aktywnego współuczestnictwa we wszystkich grupowych działaniach. Uważamy, że przynajmniej daliśmy mu szansę zrozumienia czym jest AA i jest to w tym miejscu jego wolny wybór jak efektywny będzie. Oczywiście, ten plan nie jest sztywny ani jedyny/wyłączny, ale przekonaliśmy się w praktyce, przynajmniej w naszej grupie, że w dużym stopniu – nie całkowicie, co oczywiste – wyeliminował porażki i wymazał z naszego słownika to nieprzyjemne, nietrafne i mocno przepracowane słowo "wpadka". Pomaga nam to również rozwinąć poczucie przywództwa wśród naszych członków, co jest podstawowym warunkiem działania każdej efektywnej grupy. Uważamy, że celem dla którego przywództwo musi się poświęcić nie jest, jak wielu może myśleć, mglista, idealistyczna formuła. Wręcz przeciwnie, jest to esencja naszej drogi życia, jedynej drogi godnej wolnego człowieka. Podstawowy koncept drogi życia AA to integralność i godność każdego człowieka. Ta sama idea jest rdzeniem Deklaracji Niepodległości i głównym przedmiotem naszej Karty Praw.

12 Kroków AA zawiera Deklarację Niepodległości alkoholika.

-- M. L. Rochester, New York

Zobacz: Teksty członków Wspólnoty AA