Mała Czerwona Książka

Z Przyjaciele Billa W. - Materiały związane z wychodzeniem z alkoholizmu
Skocz do: nawigacja, szukaj

O książce

The Little Red Book (Mała Czerwona Książeczka, Mała Czerwona Książka) jest niezatwierdzonym przez konferencję przewodnikiem studiowania Wielkiej Księgi (Anonimowi Alkoholicy) zwanej także Wielką Czerwoną Księgą, z powodu jej czerwono żółtej okładki, z jaką została opublikowana po raz pierwszy.

Jej oryginalny tytuł brzmiał The Twelve Steps: An Interpretation of the Twelve Steps of the Alcoholics Anonymous Program. Była proponowanym przez Dr Boba, współzałożyciela AA dodatkiem do Wielkiej Księgi. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Red_Book_(Alcoholics_Anonymous)

Fragment "The Little Red Book"

Więcej informacji na temat książki w artykule: Zapomniane początki AA – Anonimowi Alkoholicy "Klasy Początkujących"

Książki są publikowane przez Hazelden Foundation.

Mała Czerwona Książeczka


Uwagi autora

Mała Czerwona Książeczka ewoluowała z serii notatek oryginalnie przygotowanych jako sugestie Dwunastego Kroku dla nowicjuszy AA. Pomaga ona w studiowaniu książki Anonimowi Alkoholicy i zawiera wiele pomocnych zagadnień na mityngi dyskusyjne. Jej dystrybucja uzasadniona jest pragnieniem „niesienia posłania alkoholikom” z wdzięczności za nasze codzienne ułaskawienie od szaleństwa lub alkoholowej śmierci.

Wiele grup, które na mityngach AA potrzebowały instrukcji dla nowych członków zaadoptowało to krótkie podsumowanie programu wychodzenia z alkoholizmu AA wyjaśnionego w Wielkiej Księdze, Anonimowi Alkoholicy, jako zarys do studiowania tej książki. Dobre wyniki podążały za inauguracją cotygodniowych zajęć poświęconych przewodnictwu nowych członków w ich przygodzie z lepszym zrozumieniem Dwunastu Kroków jako drogi życia i wyjścia z alkoholizmu.

Zajęcia te, prowadzone przez wykwalifikowanych członków, tworzyły solidarne zrozumienie wewnątrz naszej wspólnoty. Przyniosły dokładniejsze stosowanie się do Wielkiej Księgi, lepsze zrozumienie i stosowanie jej filozofii, bardziej efektywne sponsorowanie i o wiele lepsze wyniki uzyskiwanej trzeźwości wśród naszych członków.

Mamy nadzieję, że Mała Czerwona Książeczka otworzy nowe aleje myślenia i pomoże członkom AA dotrzeć do skutecznej interpretacji programu.

Mała Czerwona Książeczka często odnosi się do podstawowych kwestii w Anonimowi Alkoholicy, edycja trzecia.


DEDYKACJA

Serdecznie dedykujemy tę interpretację

BILLOWI W. I DR BOBOWI

w uznaniu dla ich niestrudzonych wysiłków i inspiracji w czynieniu możliwą drogi życia dla alkoholików, gdziekolwiek są, by mogli wyjść z alkoholizmu.

Setki tysięcy tych, którzy wyszli z tej choroby i tych, którzy otrzymają pomoc będą zawsze dłużnikami założycieli Anonimowych Alkoholików za bezinteresowną służbę jaką wyświadczyli wszystkim alkoholikom.

Wierzymy, że nasi założyciele byli inspirowani przez Siłę większą od nich samych w pionierskich czasach wspólnoty Anonimowych Alkoholików, kiedy pisali i edytowali Anonimowych Alkoholików i demonstrowali w codziennym życiu program wyjścia.


WSTĘP

To wprowadzenie do Dwunastu Kroków programu Anonimowych Alkoholików jest przeznaczone dla wszystkich alkoholików – mężczyzn i kobiet – których „życie stało się nie do opanowania” z powodu ich bezsilności wobec alkoholu.

Celem tej interpretacji jest pomoc członkom w szybkim wypracowaniu akceptowalnego dwudziestoczterogodzinnego harmonogramu życia AA. Oparta jest na podstawowych informacjach z książki Anonimowi Alkoholicy.

Wszystkie dodatkowe kwestie bazują na praktycznym doświadczeniu z życia naszych kolegów alkoholików, którzy odnaleźli spokój umysłu i zadowolenie z trzeźwości dzięki zaplanowanej drodze życia duchowego określonej w książce Anonimowi Alkoholicy.

Zbyt często nie zdajemy sobie sprawy w jakim stopniu jesteśmy fizycznie, umysłowo i duchowo chorzy. Z powodu ignorancji dostosowujemy części naszego programu do naszego wypaczonego punktu widzenia.

Oczywiste jest, że wiele dobrego można osiągnąć poprzez dzielenie się z innymi zasobem wiedzy, który starsi członkowie, którzy osiągnęli sukces zgromadzili poprzez doświadczenie. To właśnie jest celem tego wprowadzenia i zadaniem tej interpretacji.

Jako pozbawieni kontroli pijący, nie zdajemy sobie sprawy jak niebezpieczna jest nasza pozycja i jak wiele alkoholizm wyrządził szkód i jak pogorszył stan naszego umysłu i ciała. Nie zdajemy sobie sprawy z pełnego znaczenia i efektywności naszego prostego programu bez pomocy i współpracy rozumiejących członków, którzy zatrzymali ich alkoholizm.

Wyjście z alkoholizmu dzięki programowi AA jest proste. Potrzebuje jedynie niewielkiej interpretacji samo w sobie. Działa jeśli nim żyjemy. Barierami przez sukcesem są ignorancja wobec naszej choroby, uprzedzenia, obojętność, nieuczciwość i uszkodzenia mózgu.

AA nie jest religią. Nie ma związku ze zorganizowaną religią, medycyną czy psychologią. AA jednakże korzysta z elementów terapeutycznych tych dyscyplin, tworząc z nich elementy „projektu życia” dzięki któremu możemy żyć w radosnej trzeźwości, być przywróconym do służby i odzyskać szacunek w społeczeństwie.

Program AA jest zaprojektowany dla niekontrolowanie pijących, którzy szczerze pragną trzeźwości i są gotowi pokonać każdą odległość, aby ją zdobyć. Ale program z pewnością zawiedzie alkoholików, którzy tylko szukają wiedzy aby kontrolować swoje picie.

Rygorystyczna uczciwość jest absolutnym warunkiem rehabilitacji. Palące pragnienie aby czuć się dobrze i wiara w Siłę większą niż my sami jest także warunkiem sukcesu.

Duchowe koncepcje należy przyjąć, ale one nie wymagają zorganizowanej religii. Mimo, że musimy wierzyć w tę Siłę Wyższą, jest naszym przywilejem interpretować ją zgodnie z naszym pojmowaniem Jej.* (Przeczytaj rozdział 4 Anonimowi Alkoholicy)

Alkoholicy, którzy wyszli z alkoholizmu poprzez wspólnotę Anonimowych Alkoholików w skali międzynarodowej obalają stare jak świat przekonanie, że wszyscy alkoholicy są niegodni zaufania i skazani na pozostanie beznadziejnymi pijakami. Setki tysięcy już to obaliło, i tysiące nowych alkoholików codziennie udowadnia, że żyjąc według filozofii AA mogą zatrzymać alkoholizm.

Codzienna trzeźwość jest prostym celem AA. Ale abstynencja to za mało. Musimy uzyskać uczciwość, pokorę, wdzięczność i zabić egocentryzm aby utrzymać trzeźwość.

Dla tych, którzy są gotowi zaakceptować program AA jako sposób wyjścia z alkoholizmu, zalecamy dokładne studiowanie książki Anonimowi Alkoholicy. Ponowne i ponowne studiowanie.

Anonimowi Alkoholicy zawiera wszystkie nasze odpowiedzi; została napisana przez alkoholików dla alkoholików w oparciu o próby i doświadczenie pierwszych stu członków Anonimowych Alkoholików. Wypracowali oni program wyjścia który okazał się być skuteczny i działać w życiu milionów alkoholików.

Używając jej jako podręcznika, regularnie uczestnicząc w mityngach AA i odnosząc się do interpretacji Dwunastu Kroków w miarę postępów, położymy mocny fundament na którym możemy odbudować nasze życie.

Nie obawiamy się w realizacji ścisłych zasad tego programu żądania bycia doskonałymi. Wiemy, że doskonałość jest niemożliwa. Mamy tylko dążyć do doskonalenia się w sposobie życia, co jest konieczne do uzyskania radosnej trzeźwości, zdrowia i rozsądnego zachowania dla alkoholika, który chce wyjść ze śmiertelnej i nieuleczalnej choroby, alkoholizmu.


Pomoce w radosnej trzeźwości

Istotne czynniki przyczyniające się do długiej radosnej trzeźwości w życiu tysięcy członków AA to ich pokora, uczciwość, wiara, odwaga, wdzięczność i służba. Poniższe definicje AA będą pomocne w wypracowaniu akceptowalnego zrozumienia tych istotnych czynników.

Pokora

Prawdziwa ocena warunków takich, jakie są; gotowość do zmierzenia się z faktami; uznanie naszego alkoholizmu; wolność od fałszywej dumy i arogancji; zrozumienie prawidłowych relacji pomiędzy nami a Siłą Wyższą, pomiędzy nami a naszymi bliźnimi; akceptacja i praktykowanie tych relacji w każdym dwudziestoczterogodzinnym okresie.

Uczciwość

Wolność od samooszukiwania; wiarygodność w myśleniu i działaniu; szczerość w naszym pragnieniu wyjścia z alkoholizmu; gotowość do przyznania się do błędów; uczciwość we wszystkich naszych kontaktach z innymi; odrzucenie myśli o pierwszym kieliszku.


Wiara

Poleganie, nadzieja i zaufanie do programu AA; przekonanie, że możemy wyjść z alkoholizmu tak, jak robią to inni członkowie i że praktykowanie Dwunastu Kroków jest konieczne do szczęśliwej, radosnej trzeźwości; gotowość do zwrócenia się o pomoc do Siły Wyższej.

Odwaga

Jakość umysłu, która pozwala nam radzić sobie z problemami i realiami życia bez polegania na alkoholu; hart ducha aby znieść rzeczy, których nie możemy zmienić; determinacja do twardego stąpania po ziemi prosząc o Boską pomoc we wszystkich kwestiach, przyjemnych i innych, które mogą spowodować nasz powrót do picia; praktykowanie wiary, pokory, szczerości i samozaparcia bez obaw.

Wdzięczność

Wdzięczność kontynuuje cud naszej trzeźwości. Wdzięczność jest zdrowym nastawieniem psychicznym; rozwijając wdzięczność powiększamy naszą zdolność do szczęścia, służby i radosnej trzeźwości. Brak wdzięczności może prowadzić do tego pierwszego kieliszka; wdzięczność i trzeźwość idą w parze.

Służba

Służba Bogu i innym ludziom jest kluczem do sukcesu AA. Pomaganie innym alkoholikom, którzy potrzebują i chcą pomocy daje nam tolerancję i pokorę niezbędną w radosnej trzeźwości. Służba zwalcza egocentryzm. Przypomina nam o naszej bezsilności wobec alkoholu. Inteligentna, bezinteresowna służba jest życiodajna dla wspólnoty AA.


KROK 1

KROK PIERWSZY

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

(oryg. We admitted we were powerless over alcohol – that our lives had become unmanageable.)

Mężczyźni i kobiety, którzy mają alergię na alkohol i którzy kompulsywnie kontynuują picie w końcu zachorują na wyjątkową chorobę. Ta choroba jest znana medycynie jako alkoholizm; jest wyjątkowa, ponieważ wpływa na nas fizycznie, psychicznie i duchowo.

Krok Pierwszy krótko prezentuje żałosną zagadkę niekontrolowanie pijących, którzy nabyli tę chorobę, wobec której są oni całkowicie bezsilni.

Pijący tego typu traktują alkohol jako fizycznie niezbędny; stopniowo zwiększają jego konsumpcję kosztem prawidłowego spożycia wartościowych produktów żywnościowych. Ta praktyka powoduje fizyczne i nerwowe zaburzenia zdecydowanie szkodliwe dla ich komfortu i zdrowia.

Studiowanie Kroku Pierwszego w znacznej mierze będzie poświęcone fizycznej części alkoholizmu*.

 • Czytaj rozdział Opinia lekarza w Anonimowi Alkoholicy.

Niewielu alkoholików poddaje swój problem z piciem znacznie inteligentniejszym studiom. Zwykle zgadzają się, że muszą rzucić zachowując jednak prawo do picia.

Ciężkie kace powodują, że zdaje sobie sprawę, że te fizyczne dolegliwości grają rolę w ich dyskomforcie, ale uciekają do wyrażenia „czym się trułeś, tym się lecz” i kontynuują do następnej popijawy lub do upadku, cierpiąc więcej fizycznej i psychicznej udręki.

Alkoholik żyje w kompulsywnym niewolnictwie. Alkohol jest jedynym środkiem, który czyni życie znośnym i uspokaja zszargane nerwy alkoholika. Funkcjonowanie w takich warunkach wkrótce czyni życie alkoholika nie do opanowania.

Poprawa tych warunków jest poważnym problemem wymagającym natychmiastowego rozwiązania. Wyjście z alkoholizmu jest możliwe dla alkoholików, którzy szczerze chcą przestać pić. „Niekierowanie życiem” i fizyczne dolegliwości spowodowane przez kompulsywne picie mogą zostać zatrzymane. Musimy mieć tylko świadomą potrzebę i pragnienie otrzymania pomocy.

Założyciele Anonimowych Alkoholików zidentyfikowali fizyczny czynnik jako część ich bezsilności wobec alkoholu. Na ten fizyczny czynnik w pierwszej kolejności zwrócili uwagę w ich nowym programie wyjścia z alkoholizmu. W dwunastu prostych Krokach opisali drogę życia, która praktykowana codziennie przywróciła ich do fizycznego zdrowia i radosnej trzeźwości. Codzienna praktyka była kluczem do ich sukcesu.

Metodą prób i błędów zaprojektowali prostą filozofię zatrzymania alkoholizmu. Obejmuje ona wiedzę na temat wielu istotnych faktów. Wyjście z alkoholizmu jest możliwe, ale wyleczenie nigdy nie nastąpi. Mężczyźni i kobiety, którzy stają się alkoholikami nie mogą stać się kontrolowanie pijącymi. Dorobili się poważnej choroby i ich obniżona fizyczna i umysłowa odporność jest bezsilna. Kontrola nad alkoholem zniknęła. Kontynuowanie picia teraz przyniesie wyłącznie fizyczne dolegliwości i szalone zachowania. Są oni naprawdę chorymi ludźmi.

Doświadczenie dowiodło, że wyjście z alkoholizmu jest uzależnione od

 1. Posiadania szczerego pragnienia zaprzestania picia.
 2. Przyznania i wiary głęboko w naszych sercach, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu.
 3. Patrzenia na alkoholizm jako śmiertelną i nieuleczalną chorobę dotykającą ciało, umysł i ducha.
 4. Określenia siebie jako pacjentów w terapii AA (?)
 5. Identyfikowania alkoholu jako trucizny zamiast napoju dla nas.
 6. Uczynienia naszym zajęciem zrozumienia jak alkohol wpłynął na nas.
 7. Uświadomienia sobie, że jesteśmy alkoholikami.
 8. Nauki, praktykowania i wiary w Dwanaście Kroków programu AA.
 9. Wiary, że możemy zatrzymać nasz alkoholizm, ale nigdy nie będziemy znów normalnie pijącymi.
 10. Zdobywania wiedzy laika na temat tego, jak alkoholizm wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie.
 11. Wykorzystania tej wiedzy i zrozumienia naszej choroby nie tylko do uzyskania trzeźwości, ale do ustrzeżenia się przed niebezpieczeństwem powrotu do picia.
 12. Robienie tego (częściowo) poprzez utrzymywanie w naszych umysłach obrazu niekierowalnego życia i bezsilności wobec alkoholu.

Spojrzenie laika i zrozumienie alkoholizmu są proste na podstawie znanych faktów i wsparcia ich jego lub jej doświadczeniami oraz wiedzą zdobytą od innych alkoholików. Poniższa dyskusja o alkoholizmie krótko obejmuje fakty niezbędne dla początkującego; zrozumienie początkującego będzie naturalnie wzrastało jak tylko on lub ona uczyni program Anonimowych Alkoholików swoją drogą życia.

Natura wyposażyła każdego normalnego mężczyznę i kobietę w fizyczne ciało zaprojektowane do wytrzymania intensywnych trudów codziennego życia.

Zdrowa osoba może znieść wielkie trudności w najbardziej niekorzystnych okolicznościach tak długo, jak on lub ona otrzymuje tlen, wodę, zbilansowane pożywienie, regularne wydalanie, odpowiedni odpoczynek i relaks. Ludzka wytrzymałość powoduje, że iskra życia pali się tak długo, jak spełniamy te standardy.

Kiedy jeden z tych czynników jest trwale zaniedbywany, pojawiają się braki takie jak fizyczne problemy, napięcie nerwowe, nerwice. Nasz system nerwowy zakłóci równowagę psychiczną i w końcu umrzemy z barku odpoczynku lub pożywienia.

Alkoholizm stymuluje takie warunki i dodatkowo komplikuje je przez codzienną dawkę toksycznej trucizny – alkoholu.

Układ krwionośny i komórki ciała dotknięte zostają najpierw, następnie mózg, kiedy kompulsywnie zastąpimy alkoholową trucizną składniki odżywcze konieczne dla normalnego zdrowia.

Ta trucizna drażni mózg i w końcu przełamuje naturalne bariery obronne. Fizyczne pogorszenie jest czasem gwałtowne, ale, u większości alkoholików, uzależnienie jest nabywane w ciągu lat, więc ostre fizyczne załamanie jest widoczne w późniejszych stadiach choroby.

To załamanie jest niewidoczne dla alkoholika, który nie umie wyobrazić sobie niebezpieczeństwa psychicznego lub fizycznego stanu, w jakim on lub ona się znajduje. Alkoholizm stopniowo pozbawił alkoholika umiejętności odróżnienia picia towarzyskiego od patologicznego. Znacząca zmiana osobowości, spowodowana najczęściej negatywnym myśleniem teraz popycha alkoholika do jeszcze większego picia.

Przyjaciele i krewni stają się zaniepokojeni tą zmianą osobowości. Ale alkoholik sprzeciwia się samokrytyce i staje w sprzeczności z normalnym środowiskiem.

Wyjście z alkoholizmu, choroby która jest odpowiedzialna za nasze niekierowanie życiem, możliwe jest tylko wówczas, jeśli przestaniemy pić i wrócimy do stałej, regularnej, zbilansowanej diety która kompletnie eliminuje alkohol. Nie ma skrótów, nie ma zamienników, nie ma innej drogi dla alkoholika.

Kontrolowanie pijący nie mają problemu z zastosowaniem tej procedury, ale alkoholicy, którzy obniżyli swoją fizyczną odporność i wyczerpali swój system nerwowy, powinni mieć pomoc lekarską na początku rehabilitacji.

Wielu członków, którzy ignorują wagę ich fizycznego samopoczucia jako aktywu w procesie wychodzenia z alkoholizmu doznaje porażki w zatrzymywaniu alkoholizmu. Niektórzy mogą z niego wyjść, ale jeśli nie czują się dobrze fizycznie spowolnią ten proces.

Wierzymy, że wszyscy alkoholicy powinni być hospitalizowani na żądanie pomocy z programem Anonimowych Alkoholików. To nie jest obecnie możliwe we wszystkich przypadkach, więc członkowie którzy nie mogą otrzymać szpitalnej opieki powinni skonsultować się z lekarzem doświadczonym w diagnozowaniu i leczeniu alkoholizmu.

Waga tej rady nie może zostać przeceniona. Alkoholik jest chorą osobą, która nie zdaje sobie z tego sprawy i chce zminimalizować kłopoty z jego lub jej stanem fizycznym. Nie powinni do tego dopuścić starsi członkowie; powinni wskazać potrzebę kompletnego fizycznego badania i przekonać się, czy nowy członek je zrobił.

Ci, którzy zaniedbują proste środki ostrożności związane z etyczną pomocą medyczną są mniej skłonni do wdrożenia szybkiego wyjścia z alkoholizmu.

Alkoholik, którego życie stało się nie do opanowania ze względu na niekontrolowane picie podejmuje poważne starania w identyfikacji z naszym programem i stara się uczynić go drogą życia. Przyszłe bezpieczeństwo alkoholika zależy od skutecznego wdrożenia AA jako drogi życia. Alkoholik nie może pozwolić aby zaburzenia fizycznego samopoczucia zmniejszyły jego szanse na wyjście z alkoholizmu; z tego względu musi on zabezpieczyć swoje zdrowie, ponieważ zły stan zdrowia może spowodować jego powrót do picia.

Nowi członkowie będą korzystać z badania różnych faz alkoholizmu przystających do ich przypadku; muszą przyznać, że są alkoholikami i omówić ich problemy ze starszymi członkami, którzy zawsze gotowi są zaoferować poradę i pomoc.

Naucz się dostrzegać w alkoholizmie stan chorobowy systemu nerwowego spowodowany nadużywaniem alkoholu. Zastanów się nad swoją bezsilnością wobec tej choroby. Zapoznaj się z testami medycznymi i psychologicznymi które identyfikują alkoholików. Przyznaj, że nie możesz wypić. Rozpoznaj niemożliwość „picia lub niepicia”; pamiętaj swoją niezdolność do odstawienia alkoholu mimo świadomości nieuchronnej katastrofy. Jeśli pijesz, oznacza to że jesteś alkoholikiem. Konieczność picia „dzień po” jest wspólna dla większości alkoholików. Jest o wiele więcej czynników identyfikujących alkoholika; zajmij się poznaniem ich.

Założyciele Anonimowych Alkoholików rozumieli, że członkowie muszą uświadomić sobie fizyczny aspekt choroby i otrzymać pomoc medyczną zanim mogą skoncentrować się na duchowych wymaganiach koniecznych w wychodzeniu z alkoholizmu. Zdrowie fizyczne jest koniecznością, ale to tylko pierwszy krok w wychodzeniu z naszej alkoholowej choroby.

PODSUMOWANIE. Wyjście z alkoholizmu obejmuje najpierw laicką wiedzę o tej chorobie i świadomą potrzebę jej leczenia. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Uzależnienie od alkoholu spowodowało zatrucie naszego ciała. Kompulsywne picie, wobec którego jesteśmy bezsilni, naturalnie postępuje. Nasze życia stają się nie do opanowania. Pierwszy Krok wyjścia z alkoholizmu to rozpoznanie naszego alkoholizmu i przyznanie fizycznego aspektu naszej choroby.

DLACZEGO TO POMAGA? To czyni nas szczerymi w ocenia naszej prawdziwej fizycznej kondycji. Czyni nas pokornymi i gotowymi do zatrzymania racjonalizacji alkoholika. To budzi w nas potrzebę hospitalizacji zanim wejdziemy do AA i medycznej opieki później.

DLACZEGO JESTEŚMY CHORZY? CZY MOŻEMY BYĆ WYLECZENI? Prawdziwi alkoholicy są chorzy z powodu zatrucia alkoholem, który zastępuje jedzenie i odpoczynek. Fizyczne zdrowie może być przywrócone, ale żadne leczenie nie pozwoli nam stać się kontrolowanie pijącymi.

LECZENIE. Przyznanie naszego alkoholizmu. Gotowość do akceptacji medycznego leczenia. Poprawna dieta i odpoczynek. Wiara, że możemy wyjść z alkoholizmu. Codzienna praktyka naszego programu AA.

Leki

Okazjonalnie, niektórzy z nas wracają do leków dla fizycznego komfortu lub lepszego snu. Ta praktyka jest wykluczona dla alkoholików, z wyjątkiem tych rzadkich przypadków, gdzie etyczny lekarz, doświadczony w leczeniu alkoholizmu, przepisuje i nadzoruje takie leczenie.

Żyjemy programem AA aby wypracować normalne, dobrze zintegrowane osobowości które wykluczają użycie narkotyku, alkoholu. Leki zapobiegają tej zmianie osobowości. One tłumią nasze myślenie. Zbyt szybko stają się substytutem alkoholi i są zdecydowanie uzależniające dla większości z nas.

Zobacz też: Poradniki

Przekład nieautoryzowany, #62