Cztery dyskusyjne grupy w St. Paul (Spotkania Początkujących)

Z Przyjaciele Billa W. - Materiały związane z wychodzeniem z alkoholizmu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cztery dyskusyjne grupy w St. Paul (Spotkania Początkujących)

Metoda szkicowania AA nowym uczestnikom


Poniższy artykuł jest amatorskim przekładem artykułu z Grapevine z grudnia 1945 r. dostępnego pod adresem: http://www.aagrapevine.org/node/22362

(Kontynuacja cyklu przedstawiającego różne plany i metody stosowane przez różne grupy w całym kraju).

Aktualny plan omawiania [AA] z nowymi uczestnikami w grupie St. Paul, z modyfikacjami w trakcie użytkowania, jest w użyciu od siedmiu miesięcy. W chwili powstania kilkanaście osób zainteresowanych pracą spotkało się i sformułowało wstępny plan w oparciu o doświadczenie jednej z ekip i materiał zaprezentowany w Washington DC i materiały z innych źródeł. Cztery omówienia pozwalają naszkicować/zarysować Program AA. Dwóch uczestników na każde z nich przygotowało i przedstawiło swoje omówienie przed resztą grupy. Krytyczne uwagi związane z nimi pomagały jednostce przeorganizować lub przepisać omówienie tak, aby zawierało to co grupa uważa za adekwatne omówienie tematu na podstawie ich zbiorowego doświadczenia i tego, co wiedzieli o doświadczeniach gdzie indziej. Ogólnie rzecz biorąc, plan obejmuje program AA w sposób jasny, zwięzły, tak pełny jak to możliwe w 45 minutowych omówieniach, z czasem na pytania pod koniec każdego spotkania. Rozmieszczenie pomieszczeń w klubie umożliwia przeprowadzenie wszystkich czterech spotkań w tym samym czasie, każde w osobnym pomieszczeniu, w każdą środę wieczorem. Nowy uczestnik jest zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich czterech sesjach w odpowiedniej kolejności. Podkreślane jest za każdym razem, że te omówienia nie zastępują żadnej innej aktywności AA, ale uzupełniają je i mają służyć jako zarys do którego nowy członek może odnieść swoje przeszłe doświadczenia, swoje aktualne cele i swój postęp w odniesieniu do tych celów.

Na każdym spotkaniu przed grupą stawiane są trzy cele:

Osiągnąć i utrzymać FAKT TRZEŹWOŚCI. WYJŚĆ/WYZDROWIEĆ z tych rzeczy, które powodowały że piliśmy. POMAGAĆ INNYM, którzy chcą tego co my mamy. Przez utrzymanie prostoty koncepcji i prezentacji we wszystkich omówieniach, staramy się pomóc nowemu członkowi w zrozumieniu, jak dokonać postępu w odniesieniu do tych celów.

Obecność na omówieniach sygnalizuje spełnienie faktu trzeźwości, więc nacisk położony jest na Program Zdrowienia. Każdy z 12 Kroków jest rozpatrywany w odniesieniu do całego programu, a nie ze względu na jego jednostkową wartość. Cztery omówienia za każdym razem są połączone poprzez krótki przegląd tego, co zostało omówione dotychczas i tego, co będzie przedmiotem kolejnego omówienia. Namawiamy do pytań pod koniec omówienia i najczęściej zajmują one tyle czasu co omówienie. Próbujemy się tutaj zastanowić nad pytaniami ogólnymi, podczas gdy inne lepiej nadają się do rozmowy ze sponsorem lub kimś innym, kto będzie mógł lepiej z nimi pomóc. Starsi członkowie także są zachęcani do uczestnictwa w omówieniach i wielu z nich uczestniczy. Ich wkład w czasie pytań jest bardzo cenny. Plan na obecnym poziomie ewolucji wydaje się być znaczącą poprawą w porównaniu do wcześniejszych metod, aby uzasadnić kontynuowanie przez kolejny sześciomiesięczny okres. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal rozwijać go jako jeden ze sposobów pomagania innym.

Omówienie I: Przyznanie

Przyznanie alkoholizmu, jako rezultat naszych doświadczeń z nim – jacy jesteśmy i jak do tego doszliśmy. Przyznanie że chcemy coś z tym zrobić – kwalifikacja członkostwa w AA. Wiara, że możemy otrzymać pomoc – co jest bezdyskusyjne. Podajemy krótki zarys celu i zakresu dyskusji. Krótka historia AA i oświadczenie o motywach, metodach i zakresie. Uwzględniamy krótkie rozważania: co konstytuuje alkoholika; stwierdzenie, że alkoholizm to choroba; postępy w publicznym myśleniu o alkoholikach i alkoholizmie. Wskazujemy cele AA i niektóre mechanizmy ułatwiające przejście przez trudne miejsca. Ten materiał przedstawiany jest przez każdą osobę prowadzącą omówienie zgodnie z jego własnymi metodami i jest dostosowywany do potrzeb aktualnej grupy tak, jak to możliwe. Na koniec każdy nowy członek dostaje małą kartę. Na jednej stronie karty jest lista aktywności w pomieszczeniach klubowych każdego wieczora w tygodniu, z adresami sal klubowych. Na górze przypomnienie: "I made a 24-Hour Deal Today," (zawarłem 24 umowę dzisiaj(?)) na dole - "Easy Does It." Na rewersie karty znajduje się zarys Programu Zdrowienia, co jest także zarysem omówień. Zostawione jest miejsce na imię i telefon do sponsora i współsponsora. Nowy członek dostaje także pojedynczą kartkę z informacją o grupie St. Paul i inne krótkie informacje które mogą mieć dla niego wartość.

Omówienie II: Obrachunek i zadośćuczynienie

Kroki związane z obrachunkiem są czytane i omawiane w odniesieniu do tego, co konstytuuje obrachunek, jak do niego podejść i kiedy to zrobić. Podkreślana jest uczciwość, dokładność, jasne myślenie i kontynuowanie w praktykowaniu 10 Kroku. Do zadośćuczynienia podchodzimy w ten sam sposób, a omawiane kroki przedstawiane są jako środek do celu. 5 Krok przedstawiany jest jako dodatkowa pomoc w samozrozumieniu i jako droga do zrobienia czegoś w naszej analizie charakteru.

Omówienie III: Duchowe aspekty Programu

Kroki 2, 3, 5, 7 i 11 są czytane i omawiane w odniesieniu do naszego celu w pozostałej części programu. Otwarty umysł, tolerancja i osobiste rozumienie Siły Wyższej są podkreślane jako niezbędne do postępu w tej części programu. Easy does it jest hasłem przewodnim tej dyskusji.

Krok 12 jest używany jako podstawa do podsumowania Programu Zdrowienia, jako nasze "ubezpieczenie" w AA i droga życia zgodnie z normalnym ludzkim zachowaniem i doświadczeniem. Trzy części 12 Kroku omawiane są osobno. Duchowe doświadczenie omawiane jest jako nagłe nawrócenie na nową drogę życia, albo jako bardziej powszechny rezultat skumulowanych efektów wszystkich naszych doświadczeń pracy z programem, które owocują zmianą osobowości. Ciągłość duchowego doświadczenia jest podkreślana. Kontakt z nowymi potencjalnymi członkami jest omawiany jako tylko jedna z form pracy z innymi. Osobisty prestiż (aggrandizement), zapał do naprawiania i zwiększenie liczby członków omawiane są jako nieodpowiednie powody do odpowiedzi na wezwania. Szczerość w pomaganiu innym, pokora w związku z wiedzą o naszej własnej mocy do pomocy, zaufanie do naszego zrozumienia naszych zdolności w AA są podkreślane jako stan umysłu mogący pomoc w pracy z innymi. Ostatnia część 12 Kroku to omówienie drogi życia obejmującej nasze motywy, nasze metody i nasze osiągnięcia w AA. Zapewnia to kontynuację trzeźwości, szczęście w tym co robimy i pokój umysłu z wiedzą, że robimy postępy w naszym Programie Zdrowienia z pomocą "Siły większej od nas samych"

-- L.S.L. St. Paul, Minnesota http://www.aagrapevine.org/node/22362

Zobacz: Teksty członków Wspólnoty AA