Broszura - Sponsorowanie w AA

Z Przyjaciele Billa W. - Materiały związane z wychodzeniem z alkoholizmu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Broszura - Sponsorowanie w AA 1944 - by Clarence S.

To jest pierwsza broszura jaką kiedykolwiek napisano na temat sponsorowania. Została napisana przez Clarence'a H. S. na początku 1944 r. Jej oryginalny tytuł brzmiał "Sponsorowanie w AA... Obowiązki i zakres odpowiedzialności". Została wydrukowana przez Komitet Centralny Cleveland pod tytułem: "Sponsorowanie w AA... jego możliwości i zakres odpowiedzialności"


WSTĘP

Każdy członek Anonimowych Alkoholików jest potencjalnym sponsorem nowego członka i powinien dokładnie orientować się w zobowiązaniach i obowiązkach wynikających z tej odpowiedzialności.

Akceptacja okazji do przekazania planu AA cierpiącemu na alkoholizm pociąga za sobą bardzo realne i niezwykle ważne zobowiązania. Każdy członek podejmując się sponsorowania kolegi alkoholika musi pamiętać, że oferuje coś, co często jest ostatnią szansą rehabilitacji, odzyskania zdrowego rozsądku lub nawet życia.

Szczęście, zdrowie, bezpieczeństwo, zdrowy rozsądek i życie ludzkie to rzeczy, które utrzymujemy w równowadze kiedy sponsorujemy alkoholika.

Żaden członek spośród nas nie jest wystarczająco mądry aby przygotować program sponsorowania, który może być skutecznie stosowany w każdym przypadku. Jednak na kolejnych stronach przedstawiamy sugerowaną procedurę, która wzbogacona o własne doświadczenie członka dowiodła skuteczności.


OSOBISTE KORZYŚCI Z BYCIA SPONSOREM

Nikt nie korzysta w pełni z darów jakiejkolwiek wspólnoty, w której działa dopóki nie zaangażuje się całym sercem w jej ważne działania. Ekspansja Anonimowych Alkoholików na większe obszary, wspanialsze korzyści dla wielu ludzi bezpośrednio wynikają z pozyskiwania nowych, wartościowych członków lub współpracowników.

Żaden AA, który nie doświadczył radości i satysfakcji wynikającej z pomocy innemu alkoholikowi w odzyskaniu jego miejsca w życiu nie zrealizował jeszcze w całości korzyści płynących z tej wspólnoty. Z drugiej strony, trzeba mieć na uwadze, że jedynym możliwym powodem przyprowadzenia alkoholika do AA jest osiągnięcie korzyści przez przyprowadzoną osobę. Sponsorowanie nigdy nie powinno być podejmowane w celu -

  1. Powiększenia grupy
  2. Dla własnej satysfakcji i chwały
  3. Ponieważ sponsor czuje się w obowiązku zbawić świat.

Dopóki jednostka nie wzięła na siebie odpowiedzialności postawienia roztrzęsionego, bezradnego człowieka z powrotem na ścieżce prowadzącej do bycia zdrowym, użytecznym, szczęśliwym członkiem społeczeństwa, dopóty nie cieszyła się pełnią emocji związanych z byciem AA.


ŹRÓDŁA NAZWISK

Większość ludzi ma wśród swoich przyjaciół i znajomych kogoś, kto mógłby skorzystać z naszych nauk. Inni mają nazwiska przekazane im przez kościół, doktora, pracodawcę lub przez innego członka, który nie może się bezpośrednio skontaktować.

Ze względu na ogromny obszar działalności AA, nazwiska często pochodzą z nietypowych i nieoczekiwanych miejsc. W tych przypadkach powinniśmy się skontaktować tak szybko, jak wszystkie fakty takie jak: stan cywilny, relacje domowe, status finansowy, zwyczaje picia, stan zatrudnienia i inne łatwo dostępne zostaną ustalone.


CZY TO ODPOWIEDNI KANDYDAT?

Wiele czasu i wysiłku może zostać zaoszczędzone dzięki zdobyciu wiedzy, tak szybko jak to możliwe, czy:

  1. Facet* rzeczywiście ma problem z piciem?
  2. Czy on wie, że ma problem?
  3. Czy on chce z zrobić coś ze swoim piciem?
  4. Czy on chce pomocy?
  • Męska forma została użyta dla uproszczenia mimo że dotyczy to także kobiet.

Czasami odpowiedź na te pytania nie może zostać udzielona dopóki kandydat nie otrzyma trochę instrukcji AA i okazji do przemyślenia. Często otrzymujemy nazwiska, które po zbadaniu ujawniają, że kandydat nie jest w żadnym sensie alkoholikiem, albo jest usatysfakcjonowany ze swojego aktualnego planu życia. Nie powinniśmy wahać się wyrzucić te nazwiska z naszych list. Upewnijmy się jednak, że człowiek wie gdzie nas w przyszłości znaleźć.


KTO POWINIEN ZOSTAĆ CZŁONKIEM?

AA jest wspólnotą mężczyzn i kobiet związanych razem przez ich niezdolność do używania alkoholu w jakiejkolwiek formie racjonalnie, lub z korzyścią albo przyjemnością. Oczywiście każdy nowy wprowadzony człowiek powinien być takim samym typem człowieka, cierpiącym na tą samą chorobę.

Większość ludzi może pić rozsądnie, ale my interesujemy się tylko tymi, którzy nie mogą. Pijący imprezowo, pijący towarzysko, smakosze i inni, którzy mają więcej przyjemności niż bólu z powodu picia nie interesują nas.

W niektórych przypadkach jednostka może wierzyć, że pije towarzysko podczas gdy z całą pewnością jest alkoholikiem. W wielu takich przypadkach musi minąć sporo czasu zanim taka osoba będzie gotowa zaakceptować nasz program. Pośpieszanie takiego człowieka zanim będzie gotowy może na zawsze zrujnować szanse aby AA było skuteczne. Nigdy nie zaprzepaszczaj szans na pomoc w przyszłości przez zbyt mocne naciski na początku.

Niektórzy ludzie, na pewno alkoholicy, nie mają pragnienia lub ambicji na poprawę ich drogi życia. Dopóki nie będą mieć...... AA nie ma im nic do zaoferowania.

Doświadczenie pokazało że wiek, inteligencja, wykształcenie, wychowanie, ilość wypitego alkoholu ma niewielkie, jeśli jakiekolwiek znaczenie w odniesieniu do tego, czy ktoś jest czy nie jest alkoholikiem.


PREZENTOWANIE PLANU

W wielu przypadkach fizyczny stan człowieka jest taki, że powinien być umieszczony w szpitalu jeśli to możliwe. Wielu członków AA wierzy, że hospitalizacja to czas, kiedy potencjalny nowicjusz może przemyśleć i zaplanować przyszłość, jest wolny od domowych i zawodowych zmartwień. To bardzo korzystne. W wielu przypadkach okres hospitalizacji to początek nowego życia. Inni członkowie są równie pewni, że każdy kto pragnie nauczyć się planu na życie AA może to zrobić we własnym domu lub podczas swoich normalnych zajęć. Oba te sposoby podejścia realizowaliśmy tysiące razy i oba okazały się zadowalające.


SUGEROWANE KROKI*

Poniższe akapity nakreślają sugerowaną procedurę prezentacji planu AA potencjalnemu członkowi, w domu lub w szpitalu.


KWALIFIKOWANIE JAKO ALKOHOLIKA*

1. Zwracając się do nowego potencjalnego kandydata, okazało się najlepszym sposobem nazwać siebie zwykłym człowiekiem, który znalazł szczęście, zadowolenie i spokój umysłu dzięki AA. Niezwłocznie wyjaśnij nowicjuszowi, że jesteś osobą normalnie pracującą, zarabiającą na życie. Powiedz mu, że jedynym powodem dla którego wierzysz, że jesteś w stanie mu pomóc jest to, że jesteś alkoholikiem i miałeś doświadczenia i problemy, które mogą być podobne do jego.


OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ*

2. Wielu członków uznało, że niezwłoczna opowieść o ich pijackiej historii jest sposobem na zdobycie zaufania i pełnej zaangażowania współpracy nowicjusza.

Bardzo ważne jest, aby opowiedzieć swoje pijackie życie w taki sposób, aby opisywało alkoholika, zamiast opowiadać serię zabawnych pijackich kawałków. Pozwoli to człowiekowi uzyskać jasny obraz alkoholika, który powinien pomóc mu bardziej zdecydowanie podjąć decyzję, czy jest alkoholikiem


WZBUDŹ ZAUFANIE DO AA*

3. W wielu przypadkach nowicjusz próbował wielu różnych sposobów kontrolowania picia – hobby, kościoła, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany towarzystwa i różnych planów kontroli. Oczywiście nieskutecznie. Podkreśl swoją serię nieskutecznych wysiłków kontrolowania picia... ich całkowitą bezowocność a jednocześnie to, że byłeś w stanie przestać pić dzięki zastosowaniu zasad AA. Zachęci to nowicjusza do patrzenia w przyszłość z ufnością do trzeźwości w AA mimo wielu dawnych niepowodzeń, które miał stosując inne metody.


ROZMAWIAJ O PLUSACH*

4. Powiedz nowicjuszowi szczerze, że nie może szybko zrozumieć pełni korzyści które otrzyma poprzez AA. Powiedz mu o szczęściu, spokoju umysłu, zdrowiu i w wielu przypadkach korzyściach materialnych, które są możliwe dzięki zrozumieniu i stosowaniu drogi życia AA.


POKAŻ ZNACZENIE CZYTANIA KSIĄŻKI*

5. Wyjaśnij konieczność przeczytania i ponownego czytania książki Anonimowi Alkoholicy. Podkreśl, że książka ta zawiera szczegółowy opis narzędzi AA i sugerowanych sposobów zastosowania tych narzędzi do budowy fundamentów rehabilitacji do życia. To dobry czas aby podkreślić znaczenie Dwunastu Kroków i Czterech Absolutów.


CECHY POTRZEBNE DO ODNIESIENIA SUKCESU W AA*

6. Przekaż nowicjuszowi, że celem AA jest zapewnienie drogi i środków dla alkoholika do odzyskania jego normalnego miejsca w życiu. Pragnienie, cierpliwość, wiara, studiowanie i stosowanie są najważniejsze, determinują indywidualną skuteczność planu działania w otrzymywaniu korzyści z AA.


PRZEDSTAW WIARĘ*

7. Ponieważ wiara w Siłę większą niż my sami jest sercem planu AA, i ponieważ ta idea jest bardzo często trudna dla nowego człowieka, sponsor powinien próbować przedstawić początki rozumienia tej najważniejszej kwestii.

Często można to zrobić, jeśli sponsor odniesie się do własnych trudności w uchwyceniu rozumienia duchowości i metod użytych do przejścia jego trudności.


WYSŁUCHAJ JEGO HISTORII*

8. Kiedy mówisz do nowicjusza, poświęć czas na wysłuchanie i studiowanie jego reakcji po to, aby przedstawić twoje informacje w bardziej efektywny sposób. Pozwól mu też mówić. Pamiętaj... „Easy does it”


ZABIERZ NA KILKA MITINGÓW*

9. Aby dać nowemu członkowi szeroki i kompletny obraz AA, sponsor powinien zabrać go na różne mitingi w dogodnej odległości od jego domu. Uczestnictwo w kilku mitingach daje nowemu członkowi szansę na wybór grupy w której będzie się czuł komfortowo i szczęśliwy i jest ogromnie ważne, aby pozwolić nowicjuszowi podjąć własną decyzję do której grupy dołączy. Wpój mu, że jest zawsze mile widziany na każdym mitingu i może zmienić swoją grupę macierzystą jeśli ma takie życzenie.


PRZEDSTAW AA RODZINIE NOWICJUSZA*

10. Skuteczny sponsor podejmuje starania i wszelkie potrzebne wysiłki aby upewnić się, że najbliżsi i najbardziej zainteresowani nowicjuszem (matka, ojciec, żona, itp.) są w pełni poinformowania o AA, zasadach i celach. Sponsor widzi (dba? -sees), że ci ludzie są zapraszani na mitingi, jest z nimi w kontakcie w związku z obecną sytuacją nowicjusza przez cały czas.


POMÓŻ NOWICJUSZOWI PRZEWIDZIEĆ SZPITALNE DOŚWIADCZENIA*

11. Nowicjusz zyska więcej korzyści z okresu hospitalizacji jeśli sponsor opisze doświadczenia i pomoże mu antycypować, torując drogę dla tych członków, którzy zostaną wezwani do niego (?)


KONSULTUJ SIĘ ZE STARSZYMI CZŁONKAMI AA*

Te wskazówki dla sponsorowania nowego człowieka w AA nie mają być kompletne. Mają być tylko ramami i ogólnymi wskazówkami. Każdy przypadek jest inny i powinien być traktowany jako taki. Dodatkowe informacje dotyczące sponsorowania nowego człowieka można uzyskać z doświadczeń starszych członków. Współsponsorowanie doświadczonego i młodszego członka w pracy z nowicjuszem okazało się bardzo zadowalające. Zanim podejmie się odpowiedzialności związanej ze sponsorowaniem, członek powinien upewnić się, że jest przygotowany i jest w stanie poświęcić czas, wysiłek i uwagę z jaką takie zobowiązanie się wiąże. Może być tak, że będzie chciał wybrać współsponsora aby podzielić się odpowiedzialnością, albo może czuć że musi poprosić kogoś innego, aby wziął na siebie odpowiedzialność za człowieka, którego znalazł.

JEŚLI BĘDZIESZ SPONSOREM..... BĄDŹ DOBRYM!

Zobacz: Teksty członków Wspólnoty AA

(* Tych nagłówków nie było w oryginalnym szkicu tej broszury. Zostały dodane do pierwszego i kolejnych druków) Źródło: http://silkworth.net/aahistory/aapamplet_clarences.html Przekład nieautoryzowany, #62